Prognoza Procesowa dla "nabitych w CHF, EUR i USD"

Analiza opłacalności pozwania banku, w zakresie:

Nieważności umowy i Odwalutowania kredytu, tj.:

* ustalenie wysokości roszczeń (na dziś)

* ustalenie skutków wyroku (za 3 lat), przy założeniu:

→ zasądzenia roszczenia wraz z odsetkami i KZP

→ spłaty rat w toku procesu

→ oszacowanie ew. kosztów przegrania procesu

.

Przejdź do witryny produktu
Cena: 246,00 zł
dodaj do koszyka
Dostępność: Dostępny
Produkt: Niefizyczny