ANALIZY by Zenon Frankster
AkuRata Marek Wyszkowski
NIP: 5841034891

al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia
Polska


Adres e-mail: kontakt@frankowicz.info
Numer telefonu: +48605123202

Podmiot wpisany do CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ pod numerem 000492644/2018 przez MINISTER ROZWOJU.


Dostępne formy płatności

Płatność on-line (za pośrednictwem Autopay S.A.)